Muu

Vaata!Festival

Vaata!Festival on 21.septembril 2019.aastal Telliskivi Loomelinnakus esimest korda toimuv üleriigiline festival, mille eesmärk on tõsta ühiskonna teadlikkust viipekeelsete kurtide kogukonna ja eesti viipekeele kui Eesti riigikeele olemasolust ning teadvustada eesti viipekeele ja viipekeelsete kurtide kogukonna eripära. Üritus on suunatud nii eesti viipekeele valdajatele kui ka mittevaldajatele.
Tahame luua traditsiooni (festival toimub iga kahe aasta järel), mille kaudu suurendada ühtekuuluvustunnet ja vähendada lõhet kahe kogukonna ehk viipekeelsete kurtide ja eestikeelsete-venekeelsete vahel.
Eesti viipekeelt, vene viipekeelt, viipekeelsete kurtide kultuuri, traditsioone ja ajalugu – seda kõike saab õppida ja vahetult kogeda vabas õhkkonnas koos kõikide nii-öelda rumalate küsimustega ja ilma häbitundeta.

Мы просто увлеченные авантюристы, которые хотят дать началу замечательному движению по сближению людей между собой… на каком бы языке они не говорили .

Vaata!Festival в первый раз 21 сентября 2019 года фестиваль в творческом городке Теллискиви является общегосударственным. Цель фестиваля – познакомить общественность с особенностями сообщества глухих людей, а также повысить осведомленность об используемом этим сообществом языке – эстонским языком жестов. Мероприятие предназначено как для людей владеющих эстонским и русским языком жестов, так и для тех, кто абсолютно не знаком с ними!

Мы хотим создать традицию, благодаря которой сможем увеличить чувство единства между носителями двух одновременно разных, но так похожих эстонского и русского языка жестов.

Эстонский язык жестов, русский язык жестов ,культуру носителей языка жестов, традиции и историю – все это можно будет изучить в свободной обстановке, задавая все интересующие вас вопросы.

#vaatafestival2019 #vaataeestiviipekeel #vaatameie

Osta pilet SIIT

Galerii

Ajakava